Υπάλληλοι διοικητικής υποστήριξης

Πρόγραμμα voucher για άνεργους νέους 18-24 - Υπάλληλοι Διοικητικής Υποστήριξης

Χρονικές Λεπτομέρειες

Το πρόγραμμα κατάρτισης διαρκεί συνολικά 120 εκπαιδευτικές ώρες και θα διεξαχθεί σε σύνολο 4 εβδομάδων από Δευτέρα έως Παρασκευή σε πρωινά ή απογευματινά τμήματα (δυνατότητα επιλογής από τον σπουδαστή).

Η διδασκαλία γίνεται με φυσική παρουσία σε αίθουσα και εξ αποστάσεως (e-learning) με σύγχρονη ζωντανή τηλεκπαίδευση.

Κύρια Αντικείμενα:

Χρήση εφαρμογών Η/Υ
Ορθή χρήση του MS Word
Οργάνωση εργασίας στον Windows Explorer - Χρήση και χειρισμός email
Cloud services – online υπηρεσίες και εργαλεία εργασίας
Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων
Η Οργάνωση και οι αρχές της
Σύνταξη εγγράφων - ελληνική και αγγλική αλληλογραφία με χρήση του MS Word
Η έννοια της ποιότητας και της καινοτομίας στην σύγχρονη επιχείρηση
Ελληνική γλώσσα για στελέχη επιχειρήσεων
Συχνά γραμματικά και συντακτικά λάθη
Επικοινωνία- Επαγγελματική συμπεριφορά – Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων - χειρισμός αντιρρήσεων
Επιχειρησιακή επικοινωνία, υπηρεσίες υποδοχής πελατών, επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις
Social Media (μέσα κοινωνικής δικτύωσης)
Βασική επαγγελματική (ξενόγλωσση) ορολογία
Οικονομική αγγλική και ελληνική ορολογία – Ερμηνεία συνηθέστερων όρων
Διαχείριση του εργασιακού χρόνου (Time Management) – Ομαδική εργασία (Team Work)
Γραμματειακή υποστήριξη
Προδιαγραφές και απαιτήσεις θέσης γραμματείας
Οργάνωση γραμματείας, καθήκοντα και λειτουργία
Μέθοδοι και μοντέλα επικοινωνίας - Η γλώσσα του σώματος
Έρευνα αγοράς, συμπεριφορά καταναλωτή - Βασικές αρχές και μέθοδοι πωλήσεων
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
Προετοιμασία του εκπαιδευομένου για την αγορά εργασίας
Αναζήτηση εργασίας – τεχνικές - διαδικασίες
Σύνταξη επαγγελματικού βιογραφικού - συμβουλές
Πρόγραμμα πρακτικής - Ενημέρωση
Επεξήγηση βασικών όρων της τριμερούς σύμβασης
Δυνατότητα εργασίας μετά την λήξη της πρακτικής
Βασικός καθαρός μισθός - Ασφαλιστικές εισφορές
Επιδόματα – Δώρα - Προστασία Μητρότητας
Επίσκεψη στις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης

Επιχείρηση Πρακτικής:

Κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα μεταποίηση / εμπόριο.

Ειδικότητα Πρακτικής:

Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη
Για να δηλώσετε συμμετοχή καλέστε στο 210.68.01.333.
voucher-small.jpg

Επικοινωνία

Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ με αρ. αδείας 2100207.

Επαγγελματική Επιμόρφωση και Εξειδίκευση για Μεταφραστές

EL-Translations
Σχολή Μετάφρασης και Διερμηνείας
Λ.. Πεντέλης 2 (Πλ. Δούρου)
15234, Χαλάνδρι
Τηλ: 215 525 1910

 

email: training@el-translations.com

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Ακολουθήστε μας στο Facebook